ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

41329
ΣΗΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑ11
ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΒΔΟΜΑΔΑ67
ΜΗΝΑΣΜΗΝΑΣ247
ΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑ41329
Ωράριο λειτουργίας
1η ώρα 8:15 - 9:05
2η ώρα
9:15 - 10:00
3η ώρα
10:10 - 10:55
4η ώρα
11:05 - 11:45
5η ώρα 11:55 - 12:35
6η ώρα
12:40 - 13:20
7η ώρα
13:25 - 13:55